restoration

 1. İsim, Çevre ve Ekoloji restorasyon
 2. İsim onar(ıl)ma, tamir etme/edilme, düzelt(il)me, eski haline gelme/getirme, restore etme/edilme.
  The restoration of a painting.
 3. İsim yenile(n)me, yeniden tesis (etme), iade (etme).
  The restoration of peace.
 4. İsim (alınan/kaybolan şeyi) sahibine iade etme.
 5. İsim iyileş(tir)me.
  the restoration of health.
 6. İsim eski mevkiini iade etme.
  the restoration of a monarch.
 7. İsim onarılmış/tamir edilmiş/düzeltilmiş şey.
 8. İsim (eski bir binanın/soyu tükenmiş hayvanın vb.) asıl şeklini gösteren model.
ihyacı Sıfat
restorasyon süresince kapalıdır
Restorasyon Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
makabline şamil tazmin
(İngilterede) Restorasyon devri: Charles II (1660-85)&James II (1685-88) dönemi.
hastalıktan iyileşme
bir binanın restorasyonu
bir tablonun onarılması
el konulan malın iadesi İsim
paraya değerinin iadesi İsim
hacizli malların iadesi İsim
iade-i itibar İsim
barışın geri getirilmesi
bir mülkiyetin sahibine iadesi İsim
kamu düzeninin iadesi İsim
çalınmış eşyanın sahibine iadesi İsim
bir poliçeyi eski durumuna getirmek için istenilen prim ödemesi
Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Çocukların Muhafaza Altına Alınmasına İlişkin Kararların İnfazı ve Tanınmasına ve Çocukların Muhafaza
Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi
İsim, Uluslararası Hukuk