resurrection

  1. İsim, Din ve İnanç dirilme
  2. İsim yeniden dirilme
  3. İsim yine-dirilim, yeniden dirilme/dirilim, (öldükten sonra) tekrar diril(t)me/canlan(dır)ma, yeniden hayata kavuş(tur)ma.
  4. İsim kıyamet, basü badelmevt.
  5. İsim İsanın tekrar dirilmesi.
  6. İsim öldükten sonra dirilenlerin hali.
  7. İsim (unutulmuş/kaybolmuş şey) yeniden meydana çık(ar)ma/ortaya at(ıl)ma, tekrar uygula(n)ma/kullan(ıl)ma/tatbikat alanına koy(ul)ma.