resurrection

  1. Noun, Religion-Faith dirilme
  2. Noun yeniden dirilme
  3. Noun yine-dirilim, yeniden dirilme/dirilim, (öldükten sonra) tekrar diril(t)me/canlan(dır)ma, yeniden hayata kavuş(tur)ma.
  4. Noun kıyamet, basü badelmevt.
  5. Noun İsanın tekrar dirilmesi.
  6. Noun öldükten sonra dirilenlerin hali.
  7. Noun (unutulmuş/kaybolmuş şey) yeniden meydana çık(ar)ma/ortaya at(ıl)ma, tekrar uygula(n)ma/kullan(ıl)ma/tatbikat alanına koy(ul)ma.