retain a clear memory of one's school days

  1. Fiil okul günlerinin anısını belleğinde canlı tutmak