retention money

  1. bir müteahhidin işi zamanında bitirmemesi tehlikesi karşılığında alıkonulan para
  2. pey akçesi