1. Geçişli Fiil geri/içeri çekmek.
    Cats can retract their claws.
  2. Geçişli Fiil (söz/demeç vb.) geri almak, dönmek.
  3. Geçişli Fiil (vait, emir, hüküm vb.) iptal etmek, yürürlükten kaldırmak, hükümsüz kılmak, feshetmek.
  4. Geçişli Fiil (boyutları) çek(il)mek büzülmek, daralmak.
  5. Geçişli Fiil (söz/vait) vezgeçmek, (fikrini/mezhebini)değiştirmek, (dininden) dönmek.
  6. Geçişli Fiil geri çekilmek.
vaadinden caymak Fiil
tekzip İsim, Hukuk
bir teklifi geri almak Fiil
bir itirafı geri almak Fiil
itirafı geri almak Fiil
bir ifadeyi geri almak Fiil
tanıklık ifadesini geri almak Fiil
bir suçlamayı geri almak Fiil
bir karardan dönmek Fiil
bir taahhütten geri dönmek Fiil
şaryoyu geri almak Fiil