retract

  1. Transitive Verb geri/içeri çekmek.
    Cats can retract their claws.
  2. Transitive Verb (söz/demeç vb.) geri almak, dönmek.
  3. Transitive Verb (vait, emir, hüküm vb.) iptal etmek, yürürlükten kaldırmak, hükümsüz kılmak, feshetmek.
  4. Transitive Verb (boyutları) çek(il)mek büzülmek, daralmak.
  5. Transitive Verb (söz/vait) vezgeçmek, (fikrini/mezhebini)değiştirmek, (dininden) dönmek.
  6. Transitive Verb geri çekilmek.
vaadinden caymak Verb
tekzip Noun, Law
bir teklifi geri almak Verb
bir itirafı geri almak Verb
itirafı geri almak Verb
bir ifadeyi geri almak Verb
tanıklık ifadesini geri almak Verb
bir suçlamayı geri almak Verb
bir karardan dönmek Verb
bir taahhütten geri dönmek Verb
şaryoyu geri almak Verb