return card

  1. cevap kartı
  2. üzerinde göndericinin adresi bulunan posta kartı