right to peaceful assembly

  1. İsim, Hak ve Özgürlükler barışçıl toplanma hakkı