1. (a) çan sesiyle karşılamak.
    ring in the new year. (b) hile ile getirmek.
valiliğe talip olmak Fiil
politikacının adaylığını koyduğunu açıklaması
(siyasî bir mevki için) adaylığını koymak.