1. İsim yoke
  2. (garment) yoke
  3. woman's dress

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir giyeceğin ... eklenen parça