1. harabe, ören, yıkıntı, kalıntı, enkaz.
    The ruins of an ancient city.
    in ruins: harap, viran, yıkkın.
harabe halinde olmak Fiil
haraplaşmak Fiil
viran
harap
yıkık halde olmak Fiil
harap etmek Fiil
harabe halinde olmak Fiil
yakıp yıkmak Fiil
harabeye çevirmek Fiil
yok etmek Fiil
harap etmek Fiil