1. İsim çelimsiz/bodur/küçük hayvan.
  2. İsim (domuz vb. yavrularının) en küçüğü.
  3. İsim bücür/bodur kimse. cüce, beberuhi.
  4. İsim kartlaşmış bitki/sebze sapı.