1. İsim feragat
 2. İsim kurban etme;
 3. İsim kurban;
 4. İsim özveri, fedakârlık, feda etme.
  Success is not worth the sacrifice of your health.
 5. İsim feda edilen şey.
  His parents made many sacrifices to send him to a private school.
 6. İsim (değerinden aşağı fiyata satmaktan doğan) zarar, ziyan.
  Sell (something) at a sacrifice: (Bir
  şeyi zararına/ yok pahasına) satmak.
 7. Fiil kurban etmek, kurban kesmek;
 8. Fiil feda etmek, fedakârlık yapmak.
  He sacrificed his life to save the child from the fire.
 9. Fiil zararına/ yok pahasına satmak.
  I need money and I'm having to sacrifice (on the price of) my car.
 10. Fiil (beyzbol) takım arkadaşları ilerlesin diye topa hafif vurmak.
canını vatanına feda etmek Fiil
hayatını feda etmek Fiil
hayatıni feda etmek Fiil
canını feda etmek Fiil
zararına
avaryadan vazgeçme
Kurban Bayramı İsim, Din ve İnanç
Kurban Bayramı İsim, Din ve İnanç
Kurban Bayramı İsim, Din ve İnanç
Kurban Bayramı İsim, Din ve İnanç
mali fedakârlık
kurban kesmek Fiil
fedakârlık yapmak Fiil
fedekârlık yapmak Fiil
canını feda etmek Fiil
kurban vermek Fiil, Din ve İnanç
zararına satmak Fiil
zararına satmak Fiil
bir şeyi zararına satmak Fiil
özveri, kendini feda etme.
make the supreme sacrifice: canını feda etmek. 10
supreme Soviet:
Yüksek Sovyet, Sovyet Rusya yasama meclisi.
(beyzbol) takım arkadaşları ilerlesin diye topa yavaş vuruş.
zararına satılan mallar İsim
kısa dönem kârlarının feda edilmesi İsim, Rekabet Hukuku
zaman harcama
kurban olmak Fiil
zararına satış fiyatı
zararına satış
kurban etmek Fiil
ateşe atmak Fiil