1. İsim, Sosyoloji yaptırım
 2. İsim yaptırım
 3. İsim müeyyide
 4. İsim resmî izin/müsaade, yapma yetkisi.
  with the sanction of: … in müsaadesi ile.
 5. İsim dayanak, mesnet, yetki.
 6. İsim müeyyide, kanuna itaatsizlik cezası.
 7. İsim onay, tasdik, teyit.
 8. İsim
  sanctions: (siyasî/ekonomik vb.) müeyyide, yaptırım, yaptırma gücü: milletlerarası bir yasayı
  uygulamayan bir devlete karşı girişilen zorlayıcı önlemler.
  political sanctions: siyasî müeyyideler.
  apply/impose sanctions on a country: bir ülkeye yaptırımlar/ zorlayıcı önlemler uygulamak.
  The UN would try to impose very serious economic sanctions against the offending nation.
 9. İsim ahlâkî müeyyide.
 10. Geçişli Fiil onaylamak, tasdik/teyit/tasvip etmek, izin/müsaade/yetki vermek, uygun görmek.
  The government's bill
  wasn't sanctioned by the Parliament: hükümetin kanun tasarısını Meclis onaylamadı.
seçenek yaptırım İsim
cezai yaptırım İsim, Ceza Hukuku
cezai müeyyide İsim, Hukuk
izin vermek Fiil
sıkı yaptırım İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kredi onayı
cezai yaptırım
cezai müeyyide Hukuk
hükümdar fermanı.
cezai müeyyide
cezai yaptırım
tembihname İsim
örf ve âdet hukuku
mahkemenin tasdiki İsim
müeyyide koymak Fiil
yazarın izni olmadan çevirmek Fiil