seal an opening

  1. Fiil bir aralığı kapatmak
  2. Fiil bir boşluğu doldurmak
  3. Fiil bir deliği kapatmak
  4. Fiil bir deliği doldurmak