second nature

  1. tabiat hükmüne geçen şey, tabiî gelen şey.
  2. alışkanlık, huy, yerleşmiş âdetler.
sanki yaradılıştan varmış gibi doğal huy haline gelmek Fiil