secondary evidence

  1. ihtilaflı hususu ispata yeter kuvvetteki delil
  2. bir özelliği en iyi ve kesin olarak kanıtlamaya yarayan kanıtlara nazaran ikinci derecedeki kanıtlar
  3. ikinci derecedeki kanıtlar
dolaylı yazılı delil