sectional magazine

  1. bölgesel dergi (belirli bir coğrafi alanda yaşayan insanlara çekici gelmesi amaçlanmış bir dergi