see someone around

  1. Fiil birini daha önce görmüş olmak
  2. Fiil birine orada burada rastlamak
  3. Fiil birini etrafta görmek