see someone around

  1. Verb birini daha önce görmüş olmak
  2. Verb birine orada burada rastlamak
  3. Verb birini etrafta görmek