1. Fiil zorla almak, el koymak, müsadere etmek, zaptetmek, gaspetmek.
  The weapons found in the house were
  seized by the police. The enemy army seized the fort.
 2. Fiil kavramak, iyice anlamak.
  to seize the meaning of sth: bir şeyin anlamını kavramak.
  to seize an idea.
 3. Fiil yakalamak, kapmak, tutmak.
  He seized my hand, shook it and said how glad he was to see me: Elimi
  yakaladı, sıktı ve beni gördüğüne çok memnun olduğunu söyledi.
  He seized the child and pulled it back from the edge of the cliff: Çocuğu yakaladı ve uçurumun kenarından geri çekti.
  Panic seized the crowd: kalabalık paniğe kapıldı.
  Amazement seized me: Şaşıp kaldım.
 4. Fiil enselemek, yakalamak, tutuklamak.
  to seize a thief: bir hırsızı yakalamak/tutuklamak.
 5. Fiil, Hukuk
  seise ile ayni anlama gelir. (genellikle pasif olarak) temlik etmek, mülkiyetine/tasarrufuna geçirmek.

  She was seized of waste estate: Geniş bir mülk edindi.
  You stand seized of the farm as of today: Bugünden itibaren çiftlik sizindir.
 6. Fiil haczetmek.
 7. Fiil (fırsatı) kaçırmamak, ele geçirmek.
  to seize the opportunity: fırsatı kaçırmamak, fırsatı ganimet
  bilmek.
  Opportunities are hard to seize: Fırsat kolay kolay ele geçmez.
 8. Fiil, Denizcilik sicim sarıp bağlamak.
 9. Fiil (bir çareye/yönteme/plana vb.) dört elle sarılmak.
el koyma İsim, Hukuk
elkoyma İsim, Ceza Hukuku
haciz İsim, Hukuk
gasp İsim, Hukuk
toplatmak toplattırmak Fiil
enselemek (argo) Fiil
...'e vaziyet etmek Fiil
bir kaleyi ele geçirmek Fiil
bir gazeteyi toplatmak Fiil
gemiye el koymak Fiil
fiili zilyedi olmak Fiil
fiili zilyet olmak Fiil
kapmak Fiil
enselemek Fiil
gaspetmek Fiil
kabullenmek Fiil
icra vasıtasıyla mallara el koymak Fiil
bir fikri benimsemek Fiil
zapt etmek Fiil
iktidarı ele geçirmek Fiil
borcunu ödemesi için birinin mallarına el koymak Fiil
bir kimsenin şahsi eşyalarına el koymak Fiil
bir şeye mahkeme marifetiyle haciz koydurmak Fiil
zapt etmek Fiil
denk gine getirmek Fiil
tahtı ele geçirmek Fiil
kasa hasılatına haczetmek koymak Fiil
kasaya el koymak Fiil
(makineler) çalışmamak Fiil
yakalatmak Fiil