1. İsim, Hukuk el koyma
 2. İsim, Ceza Hukuku elkoyma
 3. İsim, Hukuk haciz
 4. İsim, Hukuk gasp
 5. İsim yakalama, tutma, müsadere, elkoyma, haciz, zaptetme, gaspetme.
 6. İsim mülk edinme, mülkiyet, tasarruf.
 7. İsim ânî hastalık nöbeti.
  an epileptic seizure: sar'a nöbeti.
  Brit.:
  seisure.
tonik-klonik nöbet İsim, Tıp
grand mal nöbet İsim, Tıp
müsadere edilemez olmak Fiil
haczedilemez olmak Fiil
(sara) nöbete tutulmak Fiil
haciz altında olmak Fiil
haczi altında olmak Fiil
nakliyat sigortasında zapt etme ve alıkoyma
satmak veya devretmek kaydıyla haciz
satış amacıyla haciz
satmak veya devretmemek kaydıyla haciz
haciz koymak Fiil
icra yoluyla haciz
hacizden muaf
ateşli havale İsim, Tıp
havale İsim, Tıp
ateşli nöbet İsim, Tıp
febril konvülziyon İsim, Tıp
zapt ve müsadere hariç
tonik-klonik nöbet İsim, Tıp
grand mal nöbet İsim, Tıp
haciz kaldırmak Fiil
haczi kaldırmak Fiil
haciz koymak Fiil
müsadere etmek Fiil
zapt etmek Fiil
çoklu rehin
muvakkat haciz
geçici haciz
trafiğin büyük çapta artması
araç arama ve muhafaza altına alma İsim, Hukuk
gemiyi müsadere etme
bir gemiyi müsadere etme
bir şehri ele geçirme
kaçak eşyaya gümrük memurlarınca el konması
hasata el konması
menkul malların haczi
menkul malların haciz czii
menkul malların haczi
elkoyma kararı İsim, Hukuk
iktidarı ele geçirme
zapt-ü müsadere klozu (haciz konulamıyacağına dair hüküm
müsadere ve hacizden muafiyet klozu (savaşta deniz sigorta poliçesine konan , sigortacı sorumluluğunu sınırlayan kloz
bir şeyin müsaderesini emretmek Fiil
Uçakların Yasadışı Olarak Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi Özel Isim, Uluslararası Hukuk
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi, El Konulması ve Terörizmin Finansmanına
İlişkin 198 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Özel Isim, Hukuk
Birleşmiş Milletler Uçakların Yasadışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk