selling group

  1. satış grubu (yeni ihraç edilmiş bir menkul kıymetin halka satışını üstlenen kuruluşlar
yeni ihraç edilmiş menkul kıymetin satıcı grubuna ayrılmış yüzdesi İsim