send someone a statement of the amount owing to him

  1. Fiil birine kendisine olan borç miktarı ile ilgili not göndermek