sensitivity

  1. İsim duyarlılık
  2. İsim duyarlık, hassaslık, hassasiyet.
  3. İsim, Fizyoloji irkilirlik, organizmanın dış uyarılara karşı tepkisi.
faiz duyarlığı
duyarlık analizi (bir projenin çeşitli değişkenlerden ne derece etkilendiğinin , bu değişmelere ne derece
duyarlı olduğunun araştırılması
duyarlılık verileri İsim
duyarlık verileri İsim
duyarlık eğitimi: bir uzman nezaretinde grup halinde toplumsal konlularda bilgi ve etkenliği artırıcı öğrenim.
ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlık
duyarlık eğitimi: bir uzman nezaretinde grup halinde toplumsal konlularda bilgi ve etkenliği artırıcı öğrenim.
...'e hassasiyet göstermek Fiil