separate property

  1. İsim karı veya kocanın ortaklık veya birlik dışındaki yalnızca kendine ait olan eşyası
  2. İsim karı veya kocanın şahsi malları
  3. (US) karı-kocanın mal ayrılığı
  4. (ortak) özel malvarlığı
  5. İsim, Hukuk mal ayrılığı rejimi