1. İsim hizmetçi, uşak.
  servant boy: uşak.
  servant girl: hizmetçi kız.
  general servant:
  her işe bakan hizmetçi.
  servant's- hall: hizmetçiler odası.
 2. İsim köle, kul.
 3. İsim besleme, yanaşma.
 4. İsim memur, görevli.
  a public servant: devlet memuru.
  civil servant: sivil memur.
(Br) devlet memuriyetine girmek Fiil
cariye, köle. İsim
ücretsiz hizmetçi. İsim
(US) kaydı hayat şartıyla memuriyet
sivil memur, mülkiye memuru İsim
devlet memuru İsim, Hukuk
sömürge devlet memuru
şirket memuru
devlet memuru
gündelikçi
gündelikçi
bir hizmetçiye yol vermek Fiil
hizmetçiyi kovmak Fiil
hizmetçi kız
hizmetçi
hizmetçi tutmak Fiil
çiftlik uşağı
kapı yoldaşı.
(Br) her hizmete koşulan hizmetçi
hizmetçi kiralamak Fiil
gündelikçi
hizmetçi
sözleşmeli hizmetçi: 17-19 yüzyıllarda Amerikaya gelip birisine (genellikle 7 yıl) sözleşme ile hizmet eden kimse. İsim
bulunmaz hizmetçi
uşak tutmak Fiil
eski bir hizmetkârı çalıştırmaya devam etmek Fiil
(Br) işveren-işçi ilişkileri kanunu
işveren-işçi ilişkileri kanunu
üniformalı uşak
küçük devlet memuru
hizmetçi kız
uşak
emekli devlet memuru
dış işlerde kullanılan uşak
(Br) posta memuru
devlet memuru
kamu görevlisi İsim, Kamu Yönetimi
bir memuru işten çıkarmak Fiil
efendisinin uşağı ile olan ilişkisi İsim
efendinin uşağı ile olan ilişkisi İsim
bir memuru işten çıkarmak Fiil
emekli memur
yüksek mevkili devlet memuru
bir hizmetçiye iş akdini feshettiğini bildirmek Fiil
bir hizmetçiye iş akdini feshettiğini bildirmek Fiil
bendeniz, kulunuz.
bendeniz, kulunuz.
uşak
hizmetçi kız
şirket üyesi
hizmetçi ücretleri İsim
uşağın kusurunu efendiye yüklemek Fiil
bir hizmetçiyi yeniden işe almak Fiil
bir hizmetçiye bonservis vermek Fiil
bir uşağa bonservis vermek Fiil
bir hizmetçiyi kovmak Fiil
hizmetçiye evi teslim etmek Fiil
işveren (efendi)- uşak ilişkisi
bir iş yerinde işveren tarafından işyeri veya işçilere nezaret ve idare amacıyla tayin olunan diğer bir
işçinin kusuru sonucu işçilerden herhangi biri