serve a notice

bir hizmetçiye iş akdini feshettiğini bildirmek Fiil
borçluya iflas ihbarında bulunmak Fiil
kiracıya tahliye ihbarnamesi göndermek Fiil
borçluya iflas ihbarında bulunmak Fiil
bir hizmetçiye iş akdini feshettiğini bildirmek Fiil
bir kiracıya protesto çekmek Fiil
iflasın açılışını tebliğ etmek Fiil