set forward

  1. (a) ilerletmek, (saati) ileri almak, ilerlemesini desteklemek, (b) yola koyulmak.