settle all one's property on one's wife

  1. Fiil bütün malını mülkünü karısının üstüne yapmak
  2. Fiil bütün malını mülkünü karısına bırakmak