settle down

  1. Fiil (coşku) yatıştırmak
  2. Fiil (piyasa) istikrar bulmak
  3. Fiil yerleşmek
  4. Fiil (hava) sükûnet bulmak
  5. Fiil yatışmak
  6. Fiil akılı başına gelmek
  7. Fiil kökleşmek
temelli yerleşmek Fiil
A'da yerleşmek Fiil
bir yerde yerleşmek Fiil
yeni bir yere yerleşmek Fiil
işadamı olmak Fiil
avukat olarak yerleşmek Fiil
yeni bir işe girmek Fiil
evlenip oturmak Fiil
işe koyulmak Fiil