1. Fiil yer(ini) değiştirmek.
  shift one's quarters: taşınmak.
  to shift furniture: mobilyanın yerini
  değiştirmek.
  shift about: durmadan/habire yer değiştirmek, bir yerde duramamak.
 2. Fiil değiş(tir)mek, aktarmak.
  to shift the scenery: sahneyi/dekoru değiştirmek.
  to shift one's opinion:
  fikrini değiştirmek.
  to shift one's ground: yeni bir bahane bulmak, yeni bir iddiada bulunmak.
  to shift a load from one hand to the other: yükü bir elden ötekine geçirmek/aktarmak.
 3. Fiil kaydırmak, almak, atmak.
  to shift forward/back: ileri/geri almak.
  to shift all the trains one
  hour forward/back: bütün trenleri bir saat ileri/geri almak.
  shift the responsibility of something on to someone: bir şeyin sorumluluğunu başkasının üzerine atmak.
 4. Fiil, Otomobil vites değiştirmek.
  shift up: yüksek vitese geçmek.
 5. Fiil
  shift for oneself: geçinmek, kendi kendine idare etmek, başının çaresine bakmak, kendi yağıyla
  kavrulmak.
  He's had to shift for himself since his mother died.
 6. Fiil, Gramer fonetik bakımdan değiş(tir)mek.
 7. İsim değişme, değişiklik.
  a shift in the wind/in political opinions.
 8. İsim değiş tokuş, mübadele.
 9. İsim kayma.
 10. İsim hile, düzen, desise, kurnazlık, çare, tedbir.
  be at one's last shift: çaresiz kalmak.
 11. İsim nöbet, vardiya.
  the day/night shift: gündüz/gece nöbeti.
  an eight-hour shift: 8 saatlik nöbet.
 12. İsim ekip, işçi takımı, aynı vardiyada çalışan işçiler.
 13. İsim, Otomobil vites değiştirici.
 14. İsim kadın iç gömleği.
 15. İsim çuval elbise, düz entari.
 16. İsim, Jeoloji kayma, tabaka kayması.
 17. İsim, Müzik telli çalgılarda parmak kaydırma.
 18. İsim, Gramer ses değişimi.
dikkatini başka konulara yöneltmek Fiil
tutumunu/durumunu değiştirmek, tevil etmek, başka delillere/savunmaya başvurmak.
fikrini değiştirmek Fiil
ikametgâhını değiştirmek Fiil
vardiya
aritmetiksel kaydırma
idarei maslahat
geçici çare
bütçe tadilatı
gündüz vardiyası İsim
talep kayması
Doppler kayması: gözlemciye göre devinen kaynağın frekansındaki görünür değişim.
çift vardiya
sekiz saatlik gündüz işi
gece vardiyası İsim
moda değişimi
ilk vardiya
değişmeyen vardiya
işlev değişimi: bir sözcüğün dilbilgisi bakımından değişik bir işlevde kullanılması.
“All systems
are go.” tümcesinde
go fiilinin sıfat olarak kullanılması gibi.
sürgü tipi dişli değiştirme düzeni
manevra kolu
manevra
hız değiştirme düzeni
yeni bir yere atanmak Fiil
(Br) esnek çalışma saatlerinde iş vardiyası İsim
gece vardiyasi
(a) gece nöbeti, geceyarısından sabaha kadar süren nöbet, (b) gece nöbetçisi.
vardiya
posta
dil değiştirme
sola kaydırma
gece nöbeti: gazete idarehanelerinde vb. akşamın geç saatinden sabahın erken saatlerine kadar tutulan nöbet.
mantıksal kaydırma
olanla geçinip gitmek.
taşınmak.
make (a) shift to do sth: bir şeyi yapmanın yolunu bulmak, ne yapıp yapıp yapmak.
make
(a) shift with what one has: mevcutla yetinmek / idare etmek, idarei maslahat etmek.
We had no chairs so we made shift with old boxes: Sandalyemiz yoktu, eski sandıklarla idare ettik.
I shall make shift with half the amount: Yarısı ile yetineceğim/idare edeceğim.
You must make shift with that: Onunla yetinmelisiniz/idare etmelisiniz.
I can make shift without it: Onsuz da idare edebilirim.
geceyarısı nöbeti
gece yarısı vardiyası İsim
sabah vardiyası İsim
gece ekibi: fabrika vb.'de gece çalışan işçiler. İsim
gece nöbeti: gece ekibinin çalışacağı saatler.
work (on) the night shift: gece nöbetinde çalışmak. İsim
iş değiştirme
gelmekte olan vardiya
personelin yerini değiştirmek Fiil
politik kayma
nüfusun yer değiştirmesi
gücün el değiştirmesi
basınç kayması, yüksek basınç altında ışınım kaynağının izge çizgilerinin dalga boyunun değişmesi.
kızıla kayma: Galaksilerin (arzdan uzaklaşması sonucu Doppler olayından ileri geldiği sanılan) ışıklarının
dalga uzunluğunun artması.
İsim
dönüşen vardiya
yalnızca sıkışık dönemlerde servis verdirtilen bir görevliye bu iki dönem arasında mola yaptırılması
bir lokantada öğle ve akşam yemeklerinde olduğu gibi
vardiya başı standart verim
el vitesi: vitesi el ile değiştirilen (oto). İsim
yardım vardiyası İsim
(US) fabrikada gece vardiyası (16 : 00-24 : 00
(US) yardım vardiyası İsim
vergi yansıması
verginin yansıması
trafiği kaldırma
on iki saatlik vardiya
iş vardiyası İsim
iş nöbeti
bir sınır taşının yerini değiştirmek Fiil
toplantı yerini değiştirerek bir otelde yapılmasına karar vermek Fiil
bir vergiyi yansıtmak Fiil
tren seferini bir saat öne almak Fiil
bir tren seferini bir saat öne almak Fiil
bütün trenlerin kalkışlarını bir saat ileri almak Fiil
demirleme yerini değiştirmek Fiil
vardiya şefi
bir vardiyadan fazla çalışma için ödenen fazla mesai ücreti
geçimini sağlamak Fiil
kendini geçindirmek Fiil
tam gün çalışmadan yarım gün çalışmaya dönmek Fiil
vites değiştirmek Fiil
talepteki değişme (tüketici talebindeki değişmenin derecesi
politikanın değişmesi
arz değişikliği
s döviz kurlarında değişiklikler
pazar değişmesi
vitese geçmek Fiil, Otomotiv Sanayii
vitese geçirmek Fiil, Otomotiv Sanayii
vitese takmak Fiil, Otomotiv Sanayii
yüksek vitese takmak Fiil
yüksek vitese takmak Fiil
(daktiloda) büyük harf tuşu. İsim
vites topuzu İsim, Ulaşım
dönüşümlü tarım
talebin değişmesi
yön değişmesi
fikir değişmesi
mülkiyetin değişmesi
iktidarın yer değiştirmesi
fiyatların değişmesi
emirleri değiştirmek Fiil
vardiya ücreti
günlük çalışma saatlerini değiştirmesinden ötürü bir vardiya işçisine verilen fazla mesai ücreti
(fiyatlar) hafif değişmek Fiil
vardiya amiri İsim, İstihdam
vardiya amiri İsim, İstihdam
kabahati birinin üstüne atmak Fiil
suçu birine yıkmak Fiil
suçu birine atmak Fiil
ispat külfetini terse çevirmek Fiil
ispat yükümlülüğünü aktarmak Fiil
yükü etrafına yığmak Fiil
dümen kırmak, dümeni karşı tarafa basmak.
sorumluluğu birinin üstüne atmak Fiil
sahneyi değiştirmek Fiil
konuyu değiştirmek Fiil
yavaşlatmak Fiil
askerleri başka bir konağa nakletmek Fiil
vardiyalı iş
gündüz vardiyası İsim
harcama kaydırıcı politikalar İsim
vites kutusu kapağı
elindeki parayla idare etmek Fiil
yardımsız idare etmek Fiil
vardiyalı çalışma