kısa süre önceden toplantı çağrısı yapmak Fiil
borsa bankerlerine bankalar tarafından verilen çok kısa vadeli borçlar
(Br) iskonto kurumlarına