short notice

hazırlanmak için az zaman bırakan (emir).
kısa süre önceden toplantı çağrısı yapmak Fiil
preavili hesap
kısa vadeli mevduat
kısa vadeli mevduat
bir şeyi kısa bir süre içinde yapmak Fiil
kısa vadeli para yatırmak Fiil
parasını kısa vadeli yatırmak Fiil
işçileri işten çıkarmadan az önce ihbarda bulunmak Fiil
kısa süre önceden haber verilen toplantı
borsa bankerlerine bankalar tarafından verilen çok kısa vadeli borçlar
(Br) iskonto kurumlarına
kısa vadeli para
kısa vadede ödenmesi gerekli
kısa süre içinde nakde dönüştürülebilir
tahvilleri kısa vadede paraya çevirmek Fiil
kısa vadede ödenmesi gerekir