1. İsim gösteri kızı, eğlence yerlerinde güzel giysilerle gösteri yapan kız/kadın.
varyete kızı