capacity İsim
capacitance

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kip

Bir kondansatörün ... yükü, kapasite