1. İsim imzalayan, imza eden, imza sahibi.
  2. İsim işaretçi, işaretleyen, işaret veren/koyan.
yetkili imza sahibi
pazarlarda şiirlerini resimlerle anlatan ve okuyan halk şairi