slam the door in someone's face

  1. (a) kapıyı birisinin yüzüne kapamak, (b) görüşmeyi kabaca reddetmek.