1. Fiil çok çalışmak
  2. Fiil köle gibi çalışmak
  3. Fiil ağır koşullar altında çalışmak
eşek gibi çalışmak Fiil
dinlenmeden çalışmak.