1. İsim ağır ateşle pişiren fırın, az sıcak fırın.