speak at some length about a subject

bir konu üzerinde enine boyuna konuşmak Fiil