spend heavily on both geographical and product diversification

  1. Fiil hem coğrafi bakımdan yayılma hem de ürün çeşitlendirme amacıyla büyük çapta harcamalar yapmak