spend heavily on both geographical and product diversification

  1. Verb hem coğrafi bakımdan yayılma hem de ürün çeşitlendirme amacıyla büyük çapta harcamalar yapmak