bir diğerinin yan ürünü olarak ortaya çıkan bir ürün ya da teknoloji
üç anlamlı bir terimdir
rozetler
ikincisi
vb gibi iyi bilinen bir üründen yararlanmak düşüncesiyle üretilmiş bir ürün
bir şirketin bir bölümünden oluşmuş
ilki
ya da büyük bir şirketin mülkiyetinden ayrılmış bir şirket
yan ürün
yan ürün olarak üretmek Fiil
üçüncüsü
tişörtler
sermaye aktarma: yeni satın alınan bir şirketin hisselerini asıl şirketin ortaklarına mal etme. İsim
yan ürün, mevcut bir şeye dayanarak meydana getirilen yeni şey (TV dizi serisi vb.). İsim
yan ürünler İsim