1. çömel(t)me(k).
  We squatted down under the tree.
 2. çök(tür)me(k).
 3. (başkasına ait veya yeni bir mülke) izinsiz olarak yerleşme(k).
  There were two young man squatting
  in one of the empty houses.
 4. gecekondu yaparak yerleşme(k).
 5. bodur, güdük, bacaksız, bastıbacak (insan/hayvan).
  a squat , plump, bald man.
 6. izinsiz olarak kira ödemeden oturulan ev.
  They live in a squat in that town.
 7. alçak, geniş ve yaygın.
  The building had a squat shape.
 8. çömelmiş.
değersiz, âdi.
(olumsuz tümcelerde) hiçbir şey, zerre kadar/en ufak şey.
elektrik iskemlesi
çömelmek Fiil
alaturka tuvalet
çömeltmek Fiil