staff officer

  1. kurmay subay
  2. yönetim kurulu danışmanı
  3. işletme danışmanı