stand any amount of hardwear

her türlü aşınmaya dayanmak Fiil