1. Fiil kıpırdamadan durmak
  2. Fiil çekilmemek
  3. Fiil yol vermemek
  4. Fiil geçit vermemek
  5. Fiil değişmemek
  6. Fiil düşüncelerini değiştirmemek
  7. Fiil fikir değiştirmemek
  8. Fiil düşüncelerinden ödün vermemek
  9. Fiil caymamak
  10. Fiil vazgeçmemek
sağlam, sabit, değişmez (durum/tutum).