1. İsim durum, hal, vaziyet, mevki, unvan.
  high status: yüksek mevki.
  personal status: kişisel
  durum.
  social status: içtimaî mevki.
  without any official status: resmî unvanı olmaksızın (gayrıresmî olarak).
 2. İsim iş durumu.
  economic status: iktisadî durum.
 3. İsim safha.
  What's the status of the peace talks?: Barış müzakereleri ne safhada?
 4. İsim, Hukuk yasal durum.
  the status of a minor: reşit olmamış kimsenin yasal durumu.
 5. İsim prestij, itibar, şöhret.
  seeking status: şöhret peşinde.
babalık davası açmak Fiil
statüko İsim, Sosyoloji
elde edilen toplumsal durum
anıtlaşmak Fiil
hukuki varlık kazanmak Fiil
yasal kimlik kazanmak Fiil
hukuki şahsiyet edinmek Fiil
aktiflerin durumu
ortaklık durumu
üyelik durumu
daha düşük mevkide çalıştırılmak Fiil
savaşan statüsü İsim, Askerlik
medeni hal kâğıdı
faaliyet belgesi İsim, İşletme
medeni hal
kişi halleri İsim, Medeni Hukuk
(Br) İngiliz Milletler Topluluğu üyeliği
konsolosluk mevkii
öğrenim durumu İsim, Eğitim
eğitim durumu İsim, Eğitim
öğrenim durumu İsim, Eğitim
eğitim durumu İsim, Eğitim
memuriyet
işçilik
memuriyet
işçilik
aynı hak ve yetkilere sahip olma
hak ve yetki bakımından eşitlik
aile durumu
mali durum
uçuş sicili, havacı personelin uçuş durumlarını gösterir kayıtlar.
hükmi şahsiyeti olmak Fiil
resmi kimliği olmamak Fiil
sağlık durumu İsim, Tıp ve Sağlık
rüşt yaşından önceki çağ
küçüklük
iş statüsü
hukuki statü
hukuki nitelik İsim, Hukuk
yasal durum İsim, Hukuk
mevcut durumun kaybı
medenî hal.
medeni hal İsim, Hukuk
evlilik durumu
tekel durumu
vatandaşlık durumu
vatandaşlık
gözlemci sıfatı
yüksek devlet memuru
işyerinin hukuki durumu
aile durumu
şahsi hal İsim
mesleki durumu
mesleki durum
(US) promosyon görünümü
kamu yararı statüsü İsim, Hukuk
kamu yararına çalışma statüsü İsim, Hukuk
satüko
önceki durum
sığınmacı durumu
sosyoekonomik durum
toplumsal statü
sosyal durum
sosyo-ekonomik durum (eğitim , zenginlik ve başka demografik etmenler nedeni ile oluşmuş , toplumdaki
bir birey ya da grubun düzeyi
sosyoekonomik statü İsim, Sosyoloji
sosyo-ekonomik statü İsim, Sosyoloji
(Br) tröst yatırımı olarak satın alınabilmeleri için
hisse senedi ve tahvillerin sahip olmaları gereken nitelikler İsim
istişari nitelikte
resmi bir kimliği olmadan
imar durumu İsim, İmar Hukuku
Durum çubuğu Bilgi Teknolojileri
duruşma tarihi belirleme toplantısı İsim, Hukuk
finansal durum soruşturması
belirli bir ücret karşılığında işletmelerin finansal gücü ve güvenilirliği hakkında bilgi veren teşkilat
halihazır/şimdiki durum, statüko.
statü soruşturması (olası müşterilerin kredi değerlerinin araştırılması
bir kurumun statüsü, bir organın statüsü
bir şahsın medeni durumu
şahsın medeni durumu
profesörlük durumu
yabancıların toplumsal durumu
meşruluk durumu
zamanaşımı kanunu
üyelerin durumu
halihazır/şimdiki durum, statüko.
(Lat) işlerin eski durumu
daha önceki durumu
finansal durum raporu
toplumsal durum simgesi: bir kimsenin toplumsal mevkiini belirten yaşayış tarzı, tutumu, âdetleri vb.
... haline gelmek Fiil
... haline gelmek Fiil
... haline gelmek Fiil
... haline gelmek Fiil
sağlam ve güvenli bir mevki istemek Fiil
... haline gelmek Fiil
finansal durum raporu
... haline gelmek Fiil
ilk haline getirmek Fiil
statükocu İsim
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü İsim, Uluslararası Hukuk
Savaşçı Statüsünün Gözden Geçirilmesi Mahkemesi Özel Isim, Hukuk
Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsüne Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk